กลยุทธ์

ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในตลาดของพวกเขา

ตรงกับคำแถลงของเรา "ขับเคลื่อนไปด้วยกันสู่ความสำเร็จ"  
เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าของเราในตลาดของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขัน - ผ่านความน่าเชื่อถือและคุณภาพระดับสูง, ความสะดวกง่ายดายในการทำธุรกิจ สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานลูกค้าสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง

ตรงกับคำแถลงของเรา "ขับเคลื่อนไปด้วยกันสู่ความสำเร็จ"

บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น เข้าใจดีว่าความต้องการของลูกค้าที่ซื้อสินค้าชนิดมาตรฐานนั้นค่อนข้างแตกต่างกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อสินค้าชนิดพิเศษเฉพาะทาง ตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานนั้นโดดเด่นด้วยยอดขายปริมาณสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในขณะที่ตลาดพิเศษเฉพาะทางมียอดขายต่ำกว่า แต่ลูกค้าสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ได้ในระดับที่สูงกว่า นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีโครงสร้างข้อเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดสไตรีนิคส์แบบมาตรฐาน และแบบตลาดพิเศษ แต่ไม่ว่าจะเป็นตลาดใด เราจะทำการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐานมีลักษณะเด่นคือมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องด้วยความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นเช่น, ตัวอย่างเช่น :

 • ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าสั้น
 • สินค้าที่ผลิตล็อทต่อล็อท มีความสม่ำเสมอ ไม่มีใครเทียบ
 • ความแข็งแรงทนทาน (นำไปสู่การผลิตที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดสายการผลิต อัตราผลผลิตที่สูง และประหยัดต้นทุนได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 • เอนกประสงค์ (หลายเกรด หลายชนิด ครอบคลุมประเภทการใช้งานอย่างหลากหลาย)
 • หลายเกรดผลิตภัณฑ์ ทั้งระดับสากล และภูมิภาค (เป็นการยืนยันได้ว่าระยะเวลาของการส่งมอบสินค้านั้นสั้นลง, รวมถึงการจัดส่งที่ถูกต้อง ตรงเวลา และคุณภาพที่ยังคงสอดคล้องกันทั่วโลก)

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์พิเศษจากบริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่นสามารถคาดหวังคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับบริการ, เช่น

 • คุณลักษณะของประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • สินค้าที่ผลิตล็อทต่อล็อทต้องมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างสูงและง่ายต่อการดำเนินการ
 • การปรับแต่งแบบกำหนดเอง (เกรดโพลิเมอร์ที่เหมาะสมเพื่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เช่นการปรับแต่งสี  และการกำหนดประสิทธิภาพการทำงานตามคำสั่งของลูกค้า)
 • คุณภาพระดับสูงในการบริการและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค
 • นวัตกรรม (เช่นสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รูปแบบการใช้งาน และแบบจำลองทางธุรกิจของลูกค้า) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความแตกต่าง การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมด
 • โออีเอ็ม (OEM)  และการอนุญาตตามกฎข้อบังคับ
 • การรับประกันในระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังมีจำหน่ายเช่นเดียวกับคุณลักษณะและสูตรที่สอดคล้องกัน
 • หลายเกรดผลิตภัณฑ์ ทั้งระดับสากล และภูมิภาค

จัดลำดับความสำคัญ เชิงกลยุทธ์

เราไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ของเราเท่านั้น
เราให้ความสำคัญกับวิธีการในการที่จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
ทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันและแสดงออกไว้อย่างชัดเจนในค่านิยมขององค์กรของเราและในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และความปลอดภัย